Kriminele 2022
22, 23, 24 en 25 maart

Kriminele 2022

22, 23, 24 en 25 maart

Kriminele 2022

22, 23, 24 en 25 maart

Kriminele 2022

22, 23, 24 en 25 maart

Kriminele 2022

22, 23, 24 en 25 maart

Kriminele 2022

22, 23, 24 en 25 maart

Kriminele 2022

22, 23, 24 en 25 maart

Kriminele 2022

22, 23, 24 en 25 maart

INFORMATIE

Dit jaar kan er op de Kriminele weer alleen met zaakpas of pin betaald worden. Daarnaast geldt er zoals normaal een minimale leeftijdsgrens van 18 jaar. Vergeet dan ook niet je ID kaart mee te nemen!

Kriminele 2022 begint over:

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ALGEMENE REGELS

Algemene Regels Kriminele
 • Aanwijzingen van de beveiliging, de Senaat, de Activiteiten Commissie en het Bestuur dienen worden opgevolgd te worden.
 • Openingstijden nader te bepalen.
 • Print je toegangskaart uit, toegang wordt geweigerd indien je dit niet hebt.
 • Voor toegang heb je een geldig coronabewijs en ID nodig anders wordt toegang geweigerd.
 • Er zijn twee ingangen Lorre en de leveranciersgang. Wil je je jas ophangen dan kan dat via de leveranciers ingang, heb je geen jas dan kan je dus via Lorre.
 • De garderobe is bewaakt tot een nader te bepalen tijd
 • Fietsen dienen op het Aghataplein/Prinsenhof gestald te worden. Fietsen rondom de sociëteit zullen worden verwijderd om overlast te voorkomen.
 • Slapen, moedwillig vernieling en het gebruiken van verf is niet toegestaan, bij het overtreden van deze acties zal uitzetting volgen.
 • Niet op de trap stilstaan, in verband met de veiligheid van de feestbezoekers.
 • Ook tijdens de Kriminele wordt het strafsysteem van het DSC gehanteerd.
 • Gedurende het vierdaagse feest geldt het buurtprotocool nog steeds, zorg dat jullie allen je gedeist houden op het moment van betreden en verlaten van het pand.
 • Toegang kan geweigerd worden indien kostuums als aanstootgevend worden beschouwd.
Rookbeleid Kriminele

Het algehele rookbeleid op de Zaak zal ook tijdens deze Kriminele sterk gehandhaafd worden. 

 • Binnen de Societeit roken zal worden bestraft met een boete van €70 en uitzetting.
 • Vanaf het moment dat de deuren open gaan zal roken binnen het gebied ‘voor de Zaak’ zal bestraft worden met een boete van €70
 • In lorre roken zal worden bestraft met een boete van €70 en uitzetting

 
Daarnaast is er een wijziging in het beleid waar wel gerookt mag worden. Om overlast en vervuiling te voorkomen vragen wij jullie om lopend een sigaret te roken en je sigaret in een prullenbak te deponeren. De regels om een sigaret te roken tijdens restaurant Phoenix zijn als volgt:

 • Loop via de leveranciersingang naar buiten. Doe de deur achter je dicht!
 • Doe je das af
 • Loop het rookvrije gebied uit en steek daar (lopend) je sigaret op
 • Loop een klein rondje deponeer je sigaret in een prullenbak
 • Ga naar binnen via de hoofdingang

Voor leden geldt verder:

 • Uitzetting voor de desbetreffende avond. Bij de uitzetting zal je polsbandje afgenomen worden

Voor niet-leden geldt:

 • Uitzetting voor de desbetreffende avond. Bij de uitzetting zal je polsbandje afgenomen worden.

Kortom: roken op Kriminele buiten de aangegeven zones betekent het einde van je Kriminele avond en een boete van 100 euro!

Drugsbeleid Kriminele

Binnen onze vereniging en op de Societeit horen drugs niet thuis; op de Societeit Phoenix en op alle activiteiten die het DSC rijk is, kunt u genoeg plezier beleven zonder het gebruik van drugs. Bovendien zijn harddrugs illegaal. U begrijpt dat er op het D.S.C., op D.S.S. “Phoenix” en in Lorre een zero tolerance beleid wordt gevoerd wat betreft drugs.

Gedurende het jaar zal door de Senaat, het Bestuur en de Lorrecommissie streng worden gecontroleerd op drugs en bij verdenking van gebruik kan u worden gevraagd een drugstest af te leggen. Bij weigering wordt u automatisch schuldig bevonden. De drugstest is gemakkelijk af te leggen en gebruikt een plastest om aan te geven welke soort drugs gebruikt zijn. Mocht u een test afleggen met negatief resultaat, zullen de Senaat en het Bestuur opdraaien voor de kosten. Mocht u positief getest worden, dan zullen de kosten van de drugstest voor uw rekening zijn. Graag wijzen wij u erop dat drugs ingenomen voorafgaand aan een avond alsnog voor een positieve testuitslag kan zorgen op de avond zelf, wat resulteert in een schorsing.

Mocht u het toch nodig achten drugs te gebruiken op de Societeit, of onder invloed van drugs de Societeit te betreden, dan kunt u grote consequenties verwachten. Afhankelijk van de kwantiteit drugs in uw bezit, moet u rekening houden met langdurige schorsingen van minstens 30 weken, royement en/of een aangifte bij de politie.

LINE-UP

WOENSDAG

EETZAAL:

______________________________________________________

MIDDENZAAL:

______________________________________________________

LORRE:

 

DONDERDAG

EETZAAL:

______________________________________________

MIDDENZAAL:

______________________________________________________

LORRE:

 

 

VRIJDAG

EETZAAL:

_______________________________________

MIDDENZAAL:

_____________________________________________________

LORRE:

 

 

DINSDAG

EETZAAL:

_______________________________________

MIDDENZAAL:

______________________________

LORRE:

SPONSORS